کاتر علف زن

کاتر علف زن

مشخصات فنی کاتر علف زن
نیرو مورد نیاز (hp) 50
عمق کار(cm) 12
عرض کار(cm) 210
تعداد شنک 2
وزن دستگاه(kg) 320