کلتیواتورکویلی7شاخه پایه بلندسنگین

کلتیواتورکویلی7شاخه پایه بلندسنگین

  • شاسی از قوطی صنعتی در ابعاد 100*100
  • شنگ فنری پیچی ساخت ایتالیا به ابعاد 35*35
  • تمام پیچ و مهره ها دارای استانداردDin آلمان و تفلون دار با گرید 8*8
  • پنجه غازی ضد سایش با عملیات حرارتی
مشخصات فنی کلتیواتورکویلی7شاخه پایه بلندسنگین
نیرو مورد نیاز در مالبند (hp) 65-70
عمق کار(cm) 20
عرض کار(cm) 220
فاصله بین شنگ ها (cm) 30
تعداد شنگ 7
وزن دستگاه(kg) 360