کلتیواتورکویلی9شاخه پایه بلندسنگین

کلتیواتورکویلی9شاخه پایه بلندسنگین

  • شاسی از قوطی صنعتی در ابعاد 100*100
  • شنگ فنری پیچی ساخت ایتالیا به ابعاد 35*35
  • تمام پیچ و مهره ها دارای استانداردDin آلمان و تفلون دار با گرید 8*8
  • پنجه غازی ضد سایش با عملیات حرارتی
مشخصات فنی کلتیواتورکویلی9شاخه پایه بلندسنگین
نیرو مورد نیاز در مالبند (hp) 90
عمق کار(cm) 20
عرض کار(cm) 280
فاصله بین شنگ ها (cm) 30
تعداد شنگ 7
وزن دستگاه(kg) 440