نمایشگاه استان مازندران

قابل توجه نمایندگیها و همکاران محترم  

شرکت قطعات آهنگری خراسان بزرگترین تولید کننده ادوات خاک ورزی در ایران مقدم شما عزیزان را به نمایشگاه بین المللی تخصصی کشاورزی استان مازندران گرامی میدارد .

زمان : 24 آبان الی 28 آبان ماه 1395        مکان : قائم شهر نمایشگاه بین المللی سالن افرا                     ساعت بازدید : 16 الی 21