نمایشگاه بین المللی ادوات سال 94

 

روز اول:

  • دیدار استاندار خراسان رضوی از غرفه آهنگری خراسان
  • دیدار مدیر کل جهاد کشاورزی
  • دیدار کنسولگر کشور عراق و شهر بصره