خدمات

مفهوم خدمات پس از فروش همراه بودن با مشتري در زمان استفاده از كالا توليد شده، در اختيار گذاشتن قطعات يدكي در صورت نياز مشتري در كوتاه ترين زمان ممكن و رفع نقص کالا در صورت بروز اشکال بمنظور استفاده بهينه مي باشد. از اینرو، گروه کارخانجات قطعات اهنگري خراسان بر اين باور است كه سهم بزرگي از رضايتمندي مشتري، وابسته به كيفيت خدمات پس از فروش و پشتيباني فني و تخصصي از محصول مي باشد.
هر يك از اين گارانتي ها داراي شرایط و ضوابط خاص خود می باشد كه اطلاع از اين شرايط که در پایین به آنها اشاره شده است، مي تواند در انتخاب نوع گارانتي به مشتری كمك كنند:

 • محصول، مطابق با مدل و شماره سريال و مدت زمان مندرج در كارت گارانتي بر اساس ضوابط استاندارد كارخانه قطعات اهنگري خراسان مشمول گارانتي ميباشد.
 • كارخانه قطعات اهنگري خراسان متعهد مي گردد چنانچه محصول علي رغم رعايت تمامي شرايط استاندارد توليد، در طول دوره گارانتي دچار مشكل گرديد اقدام به رفع اشکال نمايد.
 • در صورت عدم امكان تعمير و تحويل محصول پس از گذشت يك هفته كاري از پذيرش آن (اگر پذيرش محصول در نخستين ماه شروع گارانتي صورت گرفته باشد)، محصول معيوب با دستگاه سالم تعويض خواهد شد.
 • بروز هرگونه اشكال فني ناشي از ضربه، شكستگي، عدم استفاده صحيح و یا هرگونه تعمير غير اصولي توسط افراد متفرقه  شامل گارانتي نمي شود.
 • هرگونه خدشه و يا كنده شدن هولوگرام و شماره سريال بطوريكه مشخصات محصول غير قابل شناسايي باشد؛ و یا اگر شماره سريال محصول با شماره مندرج در ضمانت نامه مغایرت داشته باشد، آن محصول شامل گارانتي نمي شود.
 • استفاده غير اصولي از محصول و عمل نكردن به استاندارد هاي تعيين شده و دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنما خارج از تعهدات شركت ميباشد.
 • معيوب شدن محصول به جهت وارد آوردن فشار، يا شكستن و معيوب شدن قطعات به علت استفاده غير اصولي از محصول شامل گارانتي نمي باشد.
 • پذيرش محصول دليلي بر گارانتي بودن آن نيست و تاييد گارانتي تنها پس از برسي كارشناسان صورت ميگيرد.
 • خدمات گارانتي فقط با ارائه كارت گارانتي انجام خواهد شد.
 • چنانچه در پي درخواست مشتري، محصول تعمير شده و براي ايشان ارسال گردد، هزينه ارسال بر عهده مشتري ميباشد.
 • حداكثر زمان نگهداري محصول آماده شده در بخش فني سه روز كاري ميباشد و پس از آن زمان شركت هيچ مسعوليتي در قبال تحويل آن ندارد.
 • كارت ضمانت و پلاك هويت كه روي محصول نصب شده دارای نسخه المثنی نمیباشد، لذا در حفظ و نگهداري آن دقت فرماييد.
 • هزينه ارسال محصول معيوب به مركز خدمات بر عهده مشتری ميباشد.
 • كليه محصولاتي كه در دوران ضمانت تعويض و يا تعمير مي گردنند تا پايان مدت زمان گارانتی اوليه، تحت پوشش خدمات پس از فروش خواهند بود.
 • در صورت عدم وجود شماره سريال يا مخدوش بودن كارت ضمانت به طوري كه اصالت و شماره سريال محصول غير قابل شناسايي باشد، محصول شامل ضمانت نميباشد
 • مدت زمان پشتيباني گارانتي محصول به مدت يك سال از تاريخ فروش مي باشد.
 •  قطعاتي كه شامل گارانتي مادام هستند، شامل سوك ايراني و انواع  ناخن، در صورت شكسته شدن با قطعه نو معاوضه مي شود ولي در صورت مستحلك شدن شامل اين گارانتي نمي باشند.
 • قطعات تعميري یا تعويضي كه با اخذ هزينه و با توافق مشتري صورت ميگيرند، به مدت يك ماه شامل ضمانت ميباشند و در فاكتور مربوطه نیز ذكر مي شوند.
 • تعميرات كالاهايي كه خارج از گارانتي ميباشد و یا گارانتي آنها تمام شده است، مستلزم پرداخت هزينه از طرف مشتري هستند. بنابراین، قبل از انجام تعميرات حدود هزينه تعمير به اطلاع مشتري رسانده مي شود و در صورت تایید، تعميرات انجام مي پذيرد.